برای مشاهد کامل جدول به → طرفین ← بکشید.

رتبه نام سؤالات جریمه زمانی نمره
حفظ ترتیب آدرس‌یابی شریف‌نورد دور باستان سینما ترمیم یک خاطره ماشین متنی حمله به دور کپ گیر جمع چندلایه
۱ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۱
۱۰۰
۱۰۰
۳۶۶.۰′ ۹۱۱
۲ ۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۶۰
۷۰
۸۳
۱۰۰
۸۷
۱۰۰
۵۴۰.۰′ ۹۰۰
۳
14:41
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۳
۸۷
۶۲
۶۰۶.۰′ ۸۴۲
۴
نوه عمو یادگار
۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۸۳
۱۱
۶۲
۱۰۰
۲۷۲.۰′ ۷۵۶
۵
30Bil
۹۰
۶۰
۱۰۰
۶۰
۶۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۶۲
۱۰۰
۳۵۳.۰′ ۷۳۲
۶
میم غین و غین میم
۱۰۰
۶۰
۱۰۰
۶۰
...
۸۰
۸۳
...
۱۰۰
۱۰۰
۵۹۵.۰′ ۶۸۳
۷
vazarka
۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۱۰۰
۲۰
۲۰
۸۳
۳۳
۶۲
۱۰۰
۴۲۲.۰′ ۶۵۸
۸
چوب لباسيز
۱۰۰
۴۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۲۰
۸۳
...
۶۲
۱۰۰
۵۳۲.۰′ ۶۰۵
۹ ۹۰
۱۰۰
۱۰۰
۳۰
...
۷۰
...
...
۶۲
۱۰۰
۷۰۶.۰′ ۵۵۲
۱۰
AMilkh
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
...
۱۰۰
۴۳۷.۰′ ۵۰۰
۱۱ ۹۰
۶۰
۱۰۰
...
۷۰
۷۰
۸۳
...
...
۲۵
۵۰۵.۰′ ۴۹۸
۱۲ ۱۰۰
...
...
۱۰۰
...
۷۰
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۶۳۰.۰′ ۴۷۰
۱۳ ۱۰۰
...
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
۶۲
۸۷
۴۸۸.۰′ ۴۴۹
۱۴ ۱۰۰
...
۱۰۰
...
...
...
۱۰۰
...
...
۱۰۰
۴۰۰.۰′ ۴۰۰
۱۵
تهران
۹۰
...
۱۰۰
۱۰۰
۰
...
۸۳
...
...
...
۶۰۸.۰′ ۳۷۳
۱۶ ۶۰
...
۸۰
۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
۲۵
۵۴۵.۰′ ۳۶۵
۱۷ ۹۰
...
...
...
...
۲۰
۸۳
...
۳۷
۸۷
۷۲۴.۰′ ۳۱۷
۱۸
meKboyZ
۱۰۰
۱۰۰
۴۰
۶۰
...
...
...
...
...
...
۵۰۲.۰′ ۳۰۰
۱۹
n01010101
۱۰۰
...
۵۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۳۰۰.۰′ ۲۵۰
۲۰ ۱۰۰
۸۰
۲۰
...
...
...
...
...
...
...
۴۸۳.۰′ ۲۰۰
۲۰ ۱۰۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۷۹۵.۰′ ۲۰۰
۲۲ ۱۰۰
۰
...
...
۰
...
۸۳
...
۱۲
...
۵۱۹.۰′ ۱۹۵
۲۳
Fire Meet Gasoline
۵۰
...
...
...
...
۶۰
۸۳
...
...
...
۶۴۲.۰′ ۱۹۳
۲۴ ۹۰
...
...
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
۶۱۴.۰′ ۱۹۰
۲۴
Just for jik jik
۹۰
...
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
۷۲۵.۰′ ۱۹۰
۲۶ ۹۰
...
۸۰
...
...
...
...
...
...
۱۲
۴۴۵.۰′ ۱۸۲
۲۷ ۶۰
...
...
...
...
...
۸۳
...
۳۷
...
۷۳۹.۰′ ۱۸۰
۲۸ ۱۰۰
...
۶۰
...
...
...
...
...
...
...
۲۳۰.۰′ ۱۶۰
۲۸ ۱۰۰
...
...
۶۰
...
...
...
...
...
...
۲۴۵.۰′ ۱۶۰
۳۰ ۹۰
...
۲۰
...
...
...
...
...
...
...
۵۰۱.۰′ ۱۱۰
۳۱ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۵۱.۰′ ۱۰۰
۳۱ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۳۱۷.۰′ ۱۰۰
۳۱ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۳۴۲.۰′ ۱۰۰
۳۱
...
...
...
...
...
...
۱۰۰
...
...
...
۳۷۲.۰′ ۱۰۰
۳۱
-ZeroDay<<
۵۰
...
...
...
...
...
...
...
۵۰
...
۳۹۷.۰′ ۱۰۰
۳۱ ۰
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۴۷۵.۰′ ۱۰۰
۳۱
Anonymous
۳۰
...
...
...
...
۲۰
...
...
۵۰
...
۵۳۸.۰′ ۱۰۰
۳۱ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۵۵۶.۰′ ۱۰۰
۳۱ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۵۸۷.۰′ ۱۰۰
۳۱ ۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۶۰.۰′ ۱۰۰
۳۱
:|
۱۰۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۶۵.۰′ ۱۰۰
۴۲ ۹۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲۲۲.۰′ ۹۰
۴۲ ۹۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۲۴۳.۰′ ۹۰
۴۲
CancerSim
۹۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۴۱۸.۰′ ۹۰
۴۲ ۹۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۴۲۵.۰′ ۹۰
۴۲ ۷۰
۲۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۵۶۶.۰′ ۹۰
۴۲ ۹۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۸۲۳.۰′ ۹۰
۴۸
...
...
۸۰
...
...
...
...
...
...
...
۲۴۰.۰′ ۸۰
۴۸ ۸۰
...
...
...
...
...
...
...
...
...
۸۲۹.۰′ ۸۰
۵۰
...
...
...
...
...
...
...
...
۶۲
...
۶۴۱.۰′ ۶۲
۸۶ نفر