مسابقه با طعم Java

آزمون جاواکاپ یک مسابقه برنامه‌نویسی است که امسال هفتمین دوره آن برگزار می‌شود. این آزمون با هدف ارزیابی دانش جاوا و مهارت‌های برنامه‌نویسی طراحی شده است. سوالات مسابقه در دو بخش جاوای استاندارد (SE) و بخش وب طراحی شده‌اند. می‌توانید فقط به سوالات بخش SE پاسخ دهید و در آن بخش به رقابت بپردازید، یا به سوالات بخش وب هم پاسخ دهید و شانس خود را برای دریافت بخش دیگری از جوایز و همچنین استخدام در شرکت‌های حامی افزایش دهید. برای توضیحات بیشتر، به سایت جاواکاپ مراجعه کنید.

استخدام

شرکت‌های حامی جواکاپ، به دنبال کشف و استخدام افراد مستعد از میان شرکت‌کنندگان این آزمون هستند.

جایزه

نفرات برتر بخش SE:

 • نفر اول ۲ میلیون
 • نفر دوم ۱ میلیون
 • نفر سوم ۵۰۰ هزار تومان
 • نفر چهارم تا دهم نفری ۲۰۰ 
 • سه نفر از نفرات یازده تا پنجاه به قید قرعه، نفری ۱۰۰ هزار تومان 
 • پنج نفر از نفرات ۵۰ تا ۲۰۰ به قید قرعه، نفری ۵۰ هزار تومان 
نفرات برتر بخش SE + وب:
 • نفر اول ۳ میلیون
 • نفر دوم ۲ میلیون
 • نفر سوم ۱ میلیون 
 • نفر چهارم و پنجم ۵۰۰ هزار تومان
 • نفر ششم تا دهم نفری ۲۰۰ 
 • سه نفر از نفرات یازده تا پنجاه به قید قرعه، نفری ۱۰۰ هزار تومان 
 • پنج نفر از نفرات پنجاه و یک تا دویست به قید قرعه، نفری ۵۰ هزار تومان