عامراندیش هوشمند

عامراندیش هوشمند

سرویس های هوش مصنوعی در زمینه تصویر ، گفتار و متن
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری۱
پروفایل Elmira Ghorbani

Elmira Ghorbani

توسعه دهنده نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی
استارت آپ استودیو ادیسه
تهران
Machine LearningDeep LearningImage ProcessingSpeech To TextNLPChatbotOpenai APISpeechPythonLinuxGitDockerAPIFlaskscikit-learn