بیتشال

بیتشال

صرافی آنلاین
شیراز

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری

درباره بیتشال

بیتشال، مجموعه‌ای فعال در حوزه صرافی آنلاین ارز دیجیتال است. رسالت ما این است که با در اختیار قرار دادن بستری مطابق با استانداردهای جهانی، چراغ راه کاربران در معاملات پیش‌رو باشیم، که در راستای تحقق آن از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز نموده‌ایم.

درباره بیتشال

بیتشال، مجموعه‌ای فعال در حوزه صرافی آنلاین ارز دیجیتال است. رسالت ما این است که با در اختیار قرار دادن بستری مطابق با استانداردهای جهانی، چراغ راه کاربران در معاملات پیش‌رو باشیم، که در راستای تحقق آن از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز نموده‌ایم.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
  • Back-end

دواپس
  • DevOps

فرانت‌اند
  • Front-end

مزایا

  • پرداختی بالا، بیمه، پاداش، ساعات کاری منعطف