بومینو

بومینو

از اینجا بچه‌تونو بفرستید اینترنت!
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری
لوگوی شرکت بومینو
بسته‌شده

استخدام Front-end Developer

۱ سال و ۲ ماه پیش

بومینو

تهران
Junior
تمام‌وقت
امکان دورکاری
JavaScriptHTMLCSS
لوگوی شرکت بومینو
بسته‌شده

استخدام Back-end Developer

۱ سال و ۱۰ ماه پیش

بومینو

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
PythonDjangoPostgreSQLGo
لوگوی شرکت بومینو
بسته‌شده

استخدام DevOps Engineer

۱ سال و ۱۰ ماه پیش

بومینو

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
DockerKubernetesPostgreSQLBashNginx
لوگوی شرکت بومینو
بسته‌شده

استخدام Android Developer

۱ سال و ۱۰ ماه پیش

بومینو

تهران
Junior
تمام‌وقت
حقوق ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
JavaKotlinGit