بومینو

بومینو

از اینجا بچه‌تونو بفرستید اینترنت!
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری
پروفایل فرانک حیدری

فرانک حیدری

برنامه نویس بک-اند، بومینو
بومینو
PythonDjangoRESTPostgreSQLPython 3FlaskBack-endFastAPIMySQLRedisRabbitMQApache NifiMongoDB
مشاهده پروفایل