بینا پرداز یکتا

بینا پرداز یکتا

تولید نرم افزارهای سفارشی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری۱
پروفایل Qaium hamedinia

Qaium hamedinia

برنامه نویس، بینا پرداز یکتا
بینا پرداز یکتا
تهران
Vue.jsBootstrap 4jQueryCSS3JavaScriptWordPressHTML5CordovaVuetify.js