برنامه نویسان کلیماکس وب

برنامه نویسان کلیماکس وب

طراح و برنامه نویسان کلیماکس وب
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان
گالری

تیم توسعه نرم‌ افزار

تیم توسعه نرم افزار مجموعه متشکل از کارشناسان با روحیه تیمی است که تمرکز اصلی آن بر اجرای دقیق فرآیند‌های نرم افزار است.

برنامه نویسان کلیماکس وب

شرکت از سال 93 در حوزه طراحی، مهندسی و برنامه نویسی وب و دسکتاپ فعالیت دارد.

تولید نرم افزار از سه بخش اصلی تشکیل گردیده است: اول مرحله برنامه ریزی و امکان سنجی؛ دوم مرحله پیاده‌سازی، آزمون و مستندسازی؛ سوم استقرار و نگهداری نرم افزار میباشد؛ الگو‌های تولید نرم افزار بسته به نوع کار و قرارداد فی مابین تعریف می‌گردد؛ به عنوان مثال الگو آبشاری؛ الگو حلزونی؛ الگو تکرارشونده و افزایشی؛ الگو توسعه سریع و الگو اسکرام؛ همچنین استاندارد رسمی سازماندهی فراینده ساخت محصولات و روشی برای مدیریت و نظارت پیشرفت کارها در کلیه پروژه‌ها اعمال خواهد شد.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
 • C#
 • .NET
 • .NET Core

فرانت‌اند
 • HTML
 • CSS
 • React
 • AngularJS
 • WPF

پایگاه‌داده
 • MySQL
 • SQL Server
 • MongoDB
 • Entity Framework
 • Entity Framework Core

سایر
 • Windows Server
 • Agile
 • Scrum
 • Methodology

مزایا

 • محیط پویا و صمیمی
 • حقوق و مزایای مناسب با سطح افراد
 • امکان تردد با مترو
 • ساعات کاری منعطف