دیوار

دیوار

پلتفرم نیازمندی‌های آنلاین
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۲۳
گالری۱
پروفایل مهدی فرهادیان
۹٫۹

مهدی فرهادیان

توسعه دهنده Backend
دیوار
تهران
PHPC++LaravelAlgorithmPythonSQLMySQLOOPLinuxPostgreSQLGoMachine LearningPrometheusgRPCGrafana
پروفایل behrad khorram
۹٫۲۳
کارشناسی علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دیوار
تهران
C++CJavaAndroidPython 3.NETPostgreSQLUnity3DPythonASP.NETDjangoDockerGoKubernetesgRPC
پروفایل Jafar BalaliMoghadam
مهندس نرم‌افزار، سایت اینترنتی دیوار
دیوار
Amsterdam
C++PythonGoPython 3PostgreSQLMongoDBGitDockerKubernetesMakefileGitlab CIIPythonPython 2Docker ContainerMgo