دیوار

دیوار

پلتفرم نیازمندی‌های آنلاین
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱۶
گالری۱
پروفایل سیدسجاد صنیع‌خانی
۸٫۱۸

سیدسجاد صنیع‌خانی

توسعه‌دهنده نرم‌افزار، دیوار
دیوار
تهران
PythonDjangoC++PostgreSQLJavaScriptMySQLRedisCJavaReactMongoDBSpring BootDockerKubernetesSpring
پروفایل behrad khorram
۹٫۲۳
کارشناسی علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دیوار
تهران
C++CJavaAndroidPython 3.NETPostgreSQLUnity3DPythonASP.NETDjangoDockerGoKubernetesgRPC
پروفایل Jafar BalaliMoghadam
مهندس نرم‌افزار، سایت اینترنتی دیوار
دیوار
Amsterdam
C++PythonGoPython 3MongoDBPostgreSQLGitDockerKubernetesMakefileGitlab CIIPythonPython 2Docker ContainerMgo