داتیس آرین قشم (داتین)

داتیس آرین قشم (داتین)

ارائه دهنده راهکارهای نرم‌افزاری بانکی، مالی و بیمه‌ای
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۲۶
گالری۱
پروفایل فاطمه چیت ساز

فاطمه چیت ساز

برنامه نویس android و flutter و علاقمند به nlp و LLM ها
داتیس آرین قشم (داتین)
تهران
FlutterAndroidMaterial DesignNLPArtificial IntelligenceDependency InjectionObject OrientedJavaMachine LearningClean ArchitectureSpring BootBloc
پروفایل ساحل احمدزاده
تحلیل گر نرم افزار
داتیس آرین قشم (داتین)
تهران
PhotoshopWordPressSEOGoogle AnalyticsGoogle Search ConsoleAdobe IllustratorGraphicOffice 2013JavaScriptHTML5CSS3Linkedin APIInstagram APIElementor
پروفایل حمید خلقی
توسعه دهنده نرم‌افزار
داتیس آرین قشم (داتین)
تهران
PHPHTMLMySQLLaravelGitNginxCSSDockerSassRedisOOPWordPressDesign PatternsJavaScriptjQuery
پروفایل ثریا مهرابی
front-end developer
داتیس آرین قشم (داتین)
درچه پیاز
ReactJavaScriptTypeScriptNext.jsFront-endHTMLCSSSassScrumjQueryCSS3ReduxBootstrap 5TypeScript GenericsReact TypeScript
پروفایل هاتف مهدی زاده
برنامه نویس ارشد erp منابع انسانی
داتیس آرین قشم (داتین)
تهران
Ioc ContainerPythonC#SQLASP.NETASP.NET MVCEntity FrameworkASP.NET Core.NET CoreNoSQLEntitymanagerAgileDDD RepositoriesVoIPAPI