قاصدک سامانه

قاصدک سامانه

فنآوری اطلاعات ، تلکام
پردیس

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۴
گالری۱
لوگوی شرکت قاصدک سامانه

تیم قاصدکی ها

۱ سال و ۸ ماه پیش
تیم قاصدکی ها