Goalearn

Goalearn

ارتقای مهارت نیروی انسانی با سیستم منتورینگ
اصفهان

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری

سیستم منتورینگ

  1. شرکت گلرن (Goalearn) یک شرکت فعال در حوزه منابع انسانی است که به افراد غیرمتخصص و کم تجربه و هم چنین کارجویان تازه کار این امکان را می‌دهد که فاصله بین تخصص خود و تخصصی که سازمان‌ها و شرکت‌ها به آن نیاز دارند را کم کنند و در نهایت با انجام پروژه‌های واقعی به فردی متخصص تبدیل شوند.

در گلرن ضمن آشنایی با فضای کسب و کار واقعی، خود را برای چالش‌های موجود در کسب و کار آماده کرده و با تخصص بیشتری وارد محیط رقابتی سازمان‌ها می‌شوید.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
  • Back-end

فرانت‌اند
  • Front-end

پایگاه‌داده
  • Database

سایر
  • Trello