هاکوتک

هاکوتک

تولید و توسعه سیستم های هوشمند
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۲
گالری۱
پروفایل Mahmood Lotfi

Mahmood Lotfi

توسعه دهنده فول استک
واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان
اصفهان
ReactVue.jsSQLDjangoAndroidTailwind CSSBack-endSecurityJavaScriptPythonPHPLaravelHTML5CSS3Networking