آواکتان

آواکتان

نمایندگی رسمی برند جین وست در ایران
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان
گالری۱

تیم IT

یک تیم جوان و پویا
پر از ایده‌های با حال که در بخش‌های
IOT , SoftwareDeveloper, Infrastructure
در حال فعالیت هستیم و تمرکز اصلی ما در خصوص ارائه خدمات فناوری اطلاعات در صنعت Retial هستش

هلدینگ آوا کتان قشم

هدف مجموعه جین وست به عنوان یک خرده فروش (Retailer) در بخش مد و پوشاک با سبک Casual، ایجاد ارتباط و خلق ارزش برای مشتریان است. با توجه به اینکه در بخش Retail هیجان و احساس ، محور اصلی ارتباط است، جین وست معتقد به ایجاد ارتباط با جامعه از هر طریقی برای اضافه نمودن عضو جدید به خانواده‌اش است. در این راستا جین وست سعی بر ایجاد حس مطلوب درباره برند با شناسائی نقاط ارتباطی (Touch Points) با اجرای صحیح یک صحنه نمایش خاطره انگیز برای اعضای خانواده‌اش در فضاهای با استانداردهای بین المللی و چند ملیتی نموده است و با قابلیت ایجاد تنوع در رنگ و مدل‌ها ،حس جوانی و به روز و راحت بودن را بوجود آورده است. از آنجایی که می‌دانیم برای تکامل، تغییر در هر زمانی اصلی اجتناب ناپذیر است، سعی بر آن داشته‌ایم تا با ایجاد فضاهای جدید مانند برند بال کافه و اضافه نمودن برندهای پوشاک Baleno و SAMUEL & KEVIN حس تمایز و ارزش جدیدی را برای ایرانیان فراهم نماییم و همچنین گستره فعالیتش را نیز با توجه به تغییر Lifestyle در جامعه و کمبود زمان در زندگی روزمره فضای خرید Online را توسط سایت www.banimode.com ایجاد نموده‌ایم.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
 • Python
 • Node.js
 • Elasticsearch
 • Nestjs

دواپس
 • Azure
 • DevOps

فرانت‌اند
 • JavaScript
 • React
 • TypeScript

موبایل
 • Flutter

پایگاه‌داده
 • SQL
 • PostgreSQL

سایر
 • IoT
 • Nest
 • Loopbackjs
 • Azure IoT Hub
 • Loopback
 • Serverside JavaScript

مزایا

 • ناهار
 • تیم جوان و با انگیزه
 • آموزش مستمر و توسعه فردی
 • استفاده از تکنلوژی های به روز
 • بیمه تکمیلی
 • بیمه
 • بیمه
 • ناهار