مهسان

مهسان

تکیه‌گاه شما در دنیای هوشمند
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۲
توسعه‌دهندگان۲۷
گالری۱
پروفایل امیر محمد عسکریه
۹٫۹

امیر محمد عسکریه

المپیادی سابق،دانشجو CS دانشگاه علم و صنعت،شاغل در شرکت مهسان
مهسان
یزد
C++AlgorithmGitcmakeGoogletestPythonUnit Testing
پروفایل علی سرخوش
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهسان
تهران
JavaC++AndroidPythonMySQLCSeleniumSQLiteUnit TestingKotlinMachine LearningJavaFXDeep LearningJava 8Neural Network