آداک فن آوری مانیا

آداک فن آوری مانیا

راهکارهای سرور، ذخیره سازی و دیتاسنتر
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری
پروفایل Hamid Abbasi

Hamid Abbasi

CWO، آداک فن آوری مانیا
آداک فن آوری مانیا
تهران
PHPLaravelScrumHTMLjQueryMySQLCSS3SEOSecurityVPSWindows ServerAngularFlutterDartJavaScript