مهیمن

مهیمن

ما در مهیمن فنـاوری را توسعه می‌دهیم و با کمک آن راهکار می‌سازیم.
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۴۳
گالری
لوگوی شرکت مهیمن
بسته‌شده

استخدام مهندس نرم‌افزار - Front-end

۲ سال و ۳ ماه پیش

مهیمن

Junior
تمام‌وقت
AngularHTMLCSSTypeScript
لوگوی شرکت مهیمن
بسته‌شده

استخدام Data Engineer

۲ سال و ۱۱ ماه پیش

مهیمن

تهران
Junior
تمام‌وقت
PythonApache SparkBig Data