مهیمن

مهیمن

مجری پروژه‌های ملی فناوری اطلاعات
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۳۰
گالری
پروفایل علی شیرمحمدی
۸٫۵۷

علی شیرمحمدی

توسعه دهنده بکند
مهیمن
تهران
DjangoReactPHPHTMLLaravelBashHTML5ApacheUnity3DNginxSSHGunicornReact JSXUbuntu ServerReact DOM
مشاهده پروفایل
پروفایل amir ali goli
توسعه دهنده جاوا - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه اصفهان
مهیمن
اصفهان
JavaDjangoAndroidSpringDevOpsData MiningSpring BootASP.NETC#RESTElasticsearchAkka