مایکت

مایکت

استور اندرویدی مایکت
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۵
گالری۱
پروفایل محمد امین فاضلی
۷٫۴۸

محمد امین فاضلی

DevOps Engineer
مایکت
تهران
LinuxDockerPrometheusAnsiblePythonKubernetesDevOpsPython 3Elk StackNginxGrafanaDjangoNetworkingRedis
پروفایل سروش برمکی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مایکت
تهران
PythonDevOpsDjangoDatabaseData ScienceBig DataProject ManagementSysadminScrumBashJavaPower BIAndroidAndroid StudioGitlab