کارآفرینی سرمایه پرداز نارون

کارآفرینی سرمایه پرداز نارون

توسعه راهکارهای فناورانه در بازار سرمایه
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۲
توسعه‌دهندگان۸
گالری
پروفایل سهیل حسینی

سهیل حسینی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
تهران
PythonC#DjangoGoMySQLBack-endGitLinuxDockerKubernetesNetworkingUnity3DgRPCOwlOntology
پروفایل مهدی ناصری مجد
۷٫۸۴
توسعه دهنده فرانت اند، کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
تهران
JavaScriptHTMLCSSReactTypeScriptJavaGitBootstrap 4SassPythonNext.jsReduxgRPCRedux Toolkit
پروفایل علی حسین زاده
Backend Developer
کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
تهران
PythonDjango REST FrameworkDjangoMachine LearningArtificial IntelligenceBlockchainGitDockerPostgreSQLLinuxRedisCeleryElasticsearchMicroservicesKibana
پروفایل مهدی صفریان
توسعه دهنده بک اند پایتون، کارآفرینی نارون
کارآفرینی سرمایه پرداز نارون
تهران
PythonDjangoTDDGitDjango ORMWordPressSEOPHPVimEmacsFastAPIPostgreSQLDjango REST FrameworkRedisDevOps