مهندسی ارتباطی پیام پرداز

مهندسی ارتباطی پیام پرداز

توسعه نرم افزار
اصفهان

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۳
توسعه‌دهندگان۷
گالری
پروفایل علیرضا صادقیان

علیرضا صادقیان

توسعه‌دهنده ارشد فول‌استک وب
مهندسی ارتباطی پیام پرداز
اصفهان
PHPLaravelBootstrap 4JavaScriptHTMLCSSAndroidArduinoNodemcuMySQLFlutterIoTMaterialize CSSC++Telegram Bot
مشاهده پروفایل
پروفایل علیرضا افشار
برنامه نویس و مدیر فرآیندهای توسعه، شرکت دانش بنیان مهندسی ارتباطی پیام پرداز
توزیکو
اصفهان
PythonQtC++SecurityNetworkingLinuxMachine LearningImage ProcessingSQLCDjangoPostgreSQLGitMultithreadingSockets
پروفایل سید جواد حسینی رنانی
توسعه دهنده‌ی بلاک‌چین و یادگیری ماشین
مهندسی ارتباطی پیام پرداز
اصفهان
gRPCFirewallPython asyncioPythonLinuxDockerKubernetesDevOpsNetwork ProtocolsPython 3C++Django REST FrameworkHigh AvailabilityMachine LearningBlockchain
پروفایل مهران مطمئن
Backend Developer، شرکت دانش بنیان مهندسی ارتباطی پیام پرداز
مهندسی ارتباطی پیام پرداز
اصفهان
PythonDjangoLinuxMatlabRESTNetworkingAnsibleIpsecNginxIptables