مهندسی ارتباطی پیام پرداز

مهندسی ارتباطی پیام پرداز

توسعه نرم افزار
اصفهان

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۱
توسعه‌دهندگان۹
گالری
لوگوی شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز

استخدام کارشناس ارشد برنامه‌نویسی Angular

۲ ماه پیش

مهندسی ارتباطی پیام پرداز

اصفهان
Senior
تمام‌وقت
AngularJSTypeScriptHTML5SassES6 Class
لوگوی شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز
بسته‌شده

مهندسی ارتباطی پیام پرداز

اصفهان
Senior
تمام‌وقت
AngularJSTypeScriptHTML5SassES6 Class