مدیریت ثروت پایا

مدیریت ثروت پایا

سرمایه گذاری خصوصی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان
گالری

سرمایه های انسانی

گروه مدیریت ثروت پایا به عنوان یک هلدینگ سرمایه گذاری با باور داشتن به خلاقیت و توانائی مهندسین و کارشناسان ایرانی برای ارتقاء ارزش دارایی‌های هلدینگ و تداوم و افزایش سودآوری و همچنین کمک به رونق تولید و توسعه چرخه اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال پایدار تاسیس شده است

درباره هلدینگ مدیریت ثروت پایا

گروه مدیریت ثروت پایا به عنوان یک هلدینگ سرمایه گذاری با باور داشتن به خلاقیت و توانائی مهندسین و کارشناسان ایرانی برای ارتقاء ارزش دارایی‌های هلدینگ و تداوم و افزایش سودآوری و همچنین کمک به رونق تولید و توسعه چرخه اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال پایدار تاسیس شده است.


تکنولوژی‌ها

سایر
  • Excel
  • Outlook 2010

مزایا

  • میان وعده
  • ناهار
  • صبحانه