رهنماکالج

رهنماکالج

با حرفه‌ای‌ها بگرد!
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری
پروفایل Ahmad Etezadi

Ahmad Etezadi

تدریس، دانشگاه بجنورد
رهنماکالج
بجنورد
PythonMachine LearningData AnalysisMatlabC#Office 2013