پیشران کسب و کار آراد

پیشران کسب و کار آراد

شتابدهنده تخصصی بلاکچین
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۴
گالری
پروفایل علی اسدی

علی اسدی

توسعه دهنده پایتون
پیشران کسب و کار آراد
تهران
PythonDjangoBlockchainWeb3JavaAndroidMapboxReactXMLPostgreSQLMongoDBGitDockerGitHubFlask
پروفایل مریم ببریان
فرانت اند دولوپر
پیشران کسب و کار آراد
تهران
JavaScriptReactTypeScriptReact NativeHTML5CSS3ReduxSassHTMLReact ReduxReact RouterFront-endGitMaterial UIResponsive Design