رایورز

رایورز

تولیدکننده ی نرم افزارهای کاربردی مختلف
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۳
توسعه‌دهندگان۶
گالری۱
لوگوی شرکت رایورز

استخدام توسعه‌دهنده Back-end (.NET)

۲۳ روز پیش

رایورز

Junior
تمام‌وقت
.NETC#SQLORM
لوگوی شرکت رایورز

رایورز

تهران
Junior
تمام‌وقت
AngularC#.NETGitScrum
لوگوی شرکت رایورز
بسته‌شده

رایورز

تهران
Junior
تمام‌وقت
AngularJavaScriptjQueryASP.NETFront-end