شبکه ویدئوکنفرانس ایران (شوکا)

شبکه ویدئوکنفرانس ایران (شوکا)

ارائه سرویس بومی تماس تصویری, تولید نرم افزار
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۲
گالری
پروفایل سمانه دزفولی

سمانه دزفولی

sysAdmin
شبکه ویدئوکنفرانس ایران (شوکا)
تهران
DevOpsSysadminLinuxVoIPMySQLDockerHaproxyPythonC++ScriptRaspberry PiLDAPSelinuxPHPC
پروفایل Elnaz Delazimi
توسعه دهنده نرم افزار
ایده زرین پرهان
تهران
JavaScriptCSSVue.jsVuetify.jsHTML5Bootstrap 4Vue ComponentCSS GridVue RouterVue CLIResponsiveProgressive Web AppsHTMLCordovaVuex