اسنپ فود

اسنپ فود

سفارش اینترنتی غذا
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۲۲
گالری
پروفایل آرش یونسی
۸٫۰۶

آرش یونسی

طراح و توسعه دهنده وب
اسنپ فود
سنندج
JavaScriptPHPjQueryLaravelHTML5CSS3UI/UXReactReact NativeSecurityECMAScript 6React JSXScraperTypeScriptWeb Crawler
پروفایل امیررضا صافحیان
۸٫۶۲
کارشناسی علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی
اسنپ فود
تهران
ReactData ScienceMachine LearningPhotoshopJavaScriptJavaHTML5CSS3GitAdobe IllustratorPython 3C++MySQLNode.jsTypeScript
پروفایل Phantom ASG
۹٫۸۵
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
اسنپ فود
تبریز
PythonDjangoMachine LearningGitC++ReactMongoDBDockerFront-endRabbitMQMicroservicesCelerygRPCFluentdDatabase
پروفایل محمد عبدالهی
۸٫۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
اسنپ فود
تهران
Machine LearningDeep LearningDjangoPythonDockerScalaTensorFlowNLPBack-endMySQLLaravelElasticsearchKubernetesNoSQLSpark Java