طاقچه

طاقچه

نزدیک ترین کتابفروشی شهر
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۸
گالری۲
پروفایل کیانا لیاقت

کیانا لیاقت

Data Scientist, Python developer
طاقچه
تهران
PythonNumPyMachine Learningscikit-learnPandasSignal ProcessingDeep LearningTensorFlowKerasData ScienceMatplotlibScipyNLPData AnalysisGoogle Colaboratory