طاقچه

طاقچه

نزدیک ترین کتابفروشی شهر
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۸
گالری۲
پروفایل سید علی میرفردوس

سید علی میرفردوس

Data scientist & Software Engineer
طاقچه
تهران
SQLPythonTensorFlowJavaDockerC++GitNumPyMavenJenkinsContinuous IntegrationJupyterScrumRPandas
مشاهده پروفایل
پروفایل کیانا لیاقت
Data Scientist, Python developer
طاقچه
تهران
PythonNumPyMachine Learningscikit-learnPandasSignal ProcessingDeep LearningTensorFlowKerasData ScienceMatplotlibScipyNLPData AnalysisGoogle Colaboratory