طاقچه

طاقچه

نزدیک ترین کتابفروشی شهر
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۸
گالری۲
لوگوی شرکت طاقچه
بسته‌شده

استخدام senior Back-end Developer

۱۱ ماه پیش

طاقچه

تهران
Senior
تمام‌وقت
.NET.NET CoreNode.js
لوگوی شرکت طاقچه
بسته‌شده

استخدام توسعه‌دهنده iOS

۲ سال و ۹ ماه پیش

طاقچه

تهران
Senior
تمام‌وقت
حقوق ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰
iOSSwiftDesign PatternsScrum
لوگوی شرکت طاقچه
بسته‌شده

استخدام توسعه‌دهنده iOS

۲ سال و ۱۱ ماه پیش

طاقچه

تهران
Senior
تمام‌وقت
حقوق ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰
iOSSwiftDesign PatternsScrum
لوگوی شرکت طاقچه
بسته‌شده

استخدام Senior Front End Developer

۲ سال و ۱۱ ماه پیش

طاقچه

تهران
Senior
تمام‌وقت
حقوق ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰
JavaScriptReactReduxECMAScript 6Sass