شرکت مهندسی نرم افزار ترازپویش

شرکت مهندسی نرم افزار ترازپویش

نرم‌افزارهای بازرگانی نرم‌افزارهای کارخانه‌ای نرم‌افزارهای مالی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی
توسعه‌دهندگان۱
گالری
لوگوی شرکت شرکت مهندسی نرم افزار ترازپویش
بسته‌شده

استخدام برنامه‌نویس ویندوز بک اند

۶ ماه پیش

شرکت مهندسی نرم افزار ترازپویش

تهران
Senior
تمام‌وقت
C#SQLWinforms