داده افزار آرمان

استخدام Python Developer

داده افزار آرمان
تهران
امکان دورکاری

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  PythonDjangoPostgreSQLGitgRPC
 • شرح شغل و مهارت‌های لازم:

 • -تسلط به اصول و استانداردهای توسعه نرم‌افزار
 • -تسلط به زبان Python
 • - تسلط نسبی به Django
 • - آشنا به محیط کاری Linux
 • - تسلط به Bash Script مزیت محسوب می‌شود.
 • - تسلط به Git
 • - تسلط به Docker مزیت محسوب می‌شود.
 • - آشنا با مفاهیم RESTFull API
 • - تسلط نسبی به MongoDB و PostgreSQL
 • - آشنا به نگارش Unit Test

  نیازمندی عمومی:

 • دارای حداقل ۲ سال تجربه کاری به عنوان برنامه‌نویس پایتون
 • دارای کارشناسی یا کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر و گرایش‌های آن
 • توانا در جستجو و مطالعه به زبان انگلیسی
 • توانایی حل‌مسئله
 • مسئولیت‌پذیر

  مزایا:
 • همکاری به صورت ریموت
 • یمه تکمیلی
 • ساعت ‌کاری منعطف
 • پاداش و بسته‌های مناسبتی
 • حقوق متناسب با ‌سطح توانمندی و پرداختی به‌موقع
 • محیط‌ کاری شاداب و صمیمی
 • مسیر شغلی مشخص و بلند‌مدت

مهارت‌های ضروری:

 • - تسلط به اصول و استانداردهای توسعه نرم‌افزار
 • - تسلط به زبان Python
 • - تسلط نسبی به Django
 • - تسلط به Git

مهارت‌های امتیازی:

 • - تسلط به Bash Script مزیت محسوب می‌شود.
 • - تسلط به Docker مزیت محسوب می‌شود.

مزایا

 • ساعت کاری شناور
 • امکان دورکاری
 • بیمه تکمیلی
 • وعده ‌غذایی و میان‌وعده
 • امکان جذب به‌صورت سرباز نخبه/ امریه
 • وام پرسنلی
 • پاداش
 • اجرای پروژه‌ بزرگ
 • محیط‌ کاری شاداب و صمیمی
 • مسیر شغلی مشخص و بلند‌مدت
 • حقوق متناسب با ‌سطح توانمندی و پرداختی به‌موقع