نارون

استخدام توسعه‌دهنده Front-end

نارون
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

    ReactReduxNestjs

وظایف و مسئولیتهای اصلی:

ما به یک همکار حرفه‌ای و با انگیزه جهت توسعه بخش Front-end محصولات نرم افزاریمون با استفاده از تکنولوژی React.js نیاز داریم.

اگر به دنبال پیشرفت و یادگیری هستید، هرچه سریعتر برامون رزومه ارسال کنید.

مهارت‌های اصلی:
- تسلط به HTML, CSS, CSS preprocessor like scss or Less
- تسلط کافی به Js, ES6 و TypeScript
- تسلط کافی به React
- تسلط کافی به Redux یا Zustand
- تسلط کافی به Promise و تجریه کار با Axios
- آشنایی به NextJs
- تجربه کار با MaterialUi یا Antd

مهارت‌های که مزیت حساب میشود:
- تسلط به React hook form یا formik
- تسلط به Yup
- Unit Test
- PWA
- Service Worker and Shared Worker
- Next js SSR/SSG/ISR/Middlewere
- Clean Code

 

مزایای غیرنقدی: بیمه تکمیلی، تیم حرفه‌ای، صبحانه وعصرانه، ساعت کاری شناور
محل کار: محدوده جردن
امکان دورکاری: ۳ ماه اول حضوری. از ماه ۴ ام، امکان هایبرید وجود دارد (2 روز دورکاری + ۳ روز حضوری)

روز و ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه - ۱۰:۳۰ تا ۱۹

مزایا

  • بیمه تکمیلی
  • ساعت کاری منعطف
  • پیشرفت در مسیر شغلی
  • آموزش