نارون

نارون

نارون، شریک راهبردی منابع انسانی
تهران

درباره شرکت
فرصت‌های شغلی۱
توسعه‌دهندگان۱
گالری۱

.

...

نارون

نارون با هدف رشد و توسعه‌ی مسیر تعالی و آینده‌ی حرفه‌ی مدیریت و با نگرش رفع مشکلات و چالش‌های کارفرمایان و صاحبان مشاغل در زمینه‌ی منابع انسانی فعالیت می‌کند.

ماموریت اصلی ما، آموزش و کوچینگ مدیران و کمک به آن‌ها برای جذب مدیران کلیدی، استعدادیابی، افزایش کارآمدی پیوند میان کارکنان و کارفرمایان و بهبود روابط حرفه‌ای میان آن‌هاست. نارون در تلاش است تا به‌عنوان شریک راهبردی منابع انسانی سازمان‌ها، با ارائه‌ی خدمات مبتنی بر رویکرد چابک، رشد و تعالی را در سازمان‌ها نهادینه سازد.


تکنولوژی‌ها

بک‌اند
  • Python
  • Java
  • PHP
  • .NET

فرانت‌اند
  • React
  • AngularJS

مزایا

  • بیمه تکمیلی
  • ساعت کاری منعطف
  • پیشرفت در مسیر شغلی
  • آموزش