آواکتان

استخدام Front-end Developer

آواکتان
تهران

فرصت شغلی
درباره شرکت

تکنولوژی‌ها

  JavaScriptHTMLCSSReactVue.js

We are looking for a qualified Front-end developer to join our IT team. You will be responsible for building the ‘client-side’ of our web applications. You should be able to translate our company and customer needs into functional and appealing interactive applications

Responsibilities:

 • · Use markup languages like HTML to create user-friendly web pages
 • · Maintain and improve website
 • · Optimize applications for maximum speed
 • · Design mobile-based features
 • · Collaborate with Back-end developers and web designers to improve usability
 • · Get feedback from, and build solutions for, users and customers
 • · Write functional requirement documents and guides
 • · Create quality mockups and prototypes
 • · Help Back-end developers with coding and troubleshooting
 • · Ensure high quality graphic standards and brand consistency
 • · Stay up-to-date on emerging technologies

Requirements and skills:

 • · minimum of 3 years Frontend developer experience
 • · Experience with JavaScript, CSS
 • · Experience with Vue & React frameworks
 • · Excellent analytical and multitasking skills
 • · Get feedback from, and build solutions for, users and customers
 • · Write functional requirement documents and guides
 • · Familiarity with software like Figma, Photoshop and content management systems
 • · Knowledge of SEO principles
 • · In-depth understanding of the entire web development process (Design, development and deployment)
 • · Familiarity with browser Testing and debuggi

مزایا

 • ناهار
 • تیم جوان و با انگیزه
 • آموزش مستمر و توسعه فردی
 • استفاده از تکنلوژی های به روز
 • بیمه تکمیلی
 • بیمه
 • بیمه
 • ناهار