موفقیت‌های اخیر

آخرین سؤال‌هایی که کاربران در بانک سؤالات حل کرده‌اند.

اکنون

کاسه و نخود

سادهپیاده‌سازی
پروفایل ارمان سید صالحیارمان سید صالحی
۵ دقیقه پیش

کاف‌کیک

سادهحریصانه
پروفایل Ali GholamiAli Gholami
۲۱ دقیقه پیش

جدول ضرب گنده

سادهپیاده‌سازی
پروفایل Sara SarbakhshiSara Sarbakhshi
۲۲ دقیقه پیش

خوانا برای انسان

سادهریاضیات
پروفایل HeidarAli TahouniyanHeidarAli Tahouniyan
۲۵ دقیقه پیش

دایره عجیب

سادهریاضیات
پروفایل HeidarAli TahouniyanHeidarAli Tahouniyan
۲۸ دقیقه پیش

لکنت

سادهرشته‌ها
پروفایل داود حیدریداود حیدری
۳۴ دقیقه پیش

خوانا برای انسان

سادهریاضیات
پروفایل محمد مهدی جعفریمحمد مهدی جعفری
۳۶ دقیقه پیش

دایره عجیب

سادهریاضیات
پروفایل Ali GholamiAli Gholami
۴۰ دقیقه پیش

مشق امشب باقر

متوسطریاضیات
پروفایل Sara SarbakhshiSara Sarbakhshi
۴۰ دقیقه پیش

معادله درجه دو

متوسطمبانی...
پروفایل محمدعلی غفوریمحمدعلی غفوری
۴۴ دقیقه پیش

۳۰ شارپ

سادهرشته‌ها
پروفایل sara khatamisara khatami
یک ساعت پیش

مُجَزا

سادهPython
پروفایل فاطمه یوسفیفاطمه یوسفی
یک ساعت پیش

خوش‌آمد

سادهرشته‌ها
پروفایل ارمان سید صالحیارمان سید صالحی
یک ساعت پیش

بلندگو

سادهرشته‌ها
پروفایل محمد مهدی جعفریمحمد مهدی جعفری
یک ساعت پیش

آب

سختپیاده‌سازی
پروفایل Hooman BabaeiHooman Babaei
یک ساعت پیش

رمز

سختپیاده‌سازی
پروفایل داود حیدریداود حیدری
یک ساعت پیش

سوراخ موش

سادهپیاده‌سازی
پروفایل علی امینیعلی امینی
یک ساعت پیش

خوش‌آمد

سادهرشته‌ها
پروفایل Mohammad HashemiMohammad Hashemi
یک ساعت پیش

مشق امشب باقر

متوسطریاضیات
پروفایل محمد مهدی سیبویهمحمد مهدی سیبویه
یک ساعت پیش

ب.م.م و ک.م.م

متوسطمبانی...
پروفایل محمدعلی غفوریمحمدعلی غفوری
  • همه دسته‌ها
  • مسابقه
  • تکنولوژی
  • دانشگاهی
  • المپیاد
Not found

کاربری یافت نشد

رتبهنفرات برترتکنولوژیمسابقهدانشگاهالمپیادمجموع
۱
پروفایل phictus
phictus
۰۰۰۳۳
۲۰۲۳۱۳۲۷
۳۰۲۰۲۴
۴۰۱۰۲۳
۵۰۱۰۲۳
۶۰۱۰۲۳
۷۰۰۰۱۱
۸۰۰۰۱۱
۹۰۰۰۱۱
۱۰۰۰۰۱۱
۱۱۰۰۰۱۱
۱۲۰۰۰۱۱
۱۳۰۳۰۱۴
۱۴۰۱۰۱۲
۱۵۰۱۰۱۲
۱۶۰۱۰۱۲
۱۷۰۰۱۱۲
۱۸۰۰۰۱۱
۱۹۰۰۰۱۱
۲۰۱۳۸۵۰۴۴
۲۱۱۱۲۲۳۰۳۶
۲۲۰۲۸۱۰۲۹
۲۳۰۱۸۱۰۰۲۸
۲۴۱۱۷۷۰۲۵
۲۵۰۲۲۳۰۲۵