پروفایل آرین بهرامپور

آرین بهرامپور

Fullstack developer
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۱۹ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۲ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۱۶ مسابقه

مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲)


First Source Challenge - Quera Connect 9


Quera Connect 10 - Front-End - Extended


بانک سوالات

۳۶۴ سوال حل شده
دانشگاهی۵۵ سوال
    اعداد اولتابع نماییاول‌بینیب.م.ممحاسبه‌ی پیچیده...گواهی‌ها و دوره‌های گذرانده شده

۱ گواهی

افتخارات

۳ مورد

دانشگاه علم و صنعت

رتبه 2 مسابقه جونیور چیلین وارز
۱۳۹۹/۷/۲۴

عدالتخانه

رتبه 2 مسابقه FE/React عدالتخانه
۱۳۹۹/۷/۲۴

quera

رتبه 1 مسابقه دیجی کالا کاپ
۱۳۹۹/۹/۲۶