header image
پروفایل Mohammad Mazrouei

Mohammad Mazrouei

دانشجو مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان
خمینی شهر

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

۱۲ ماه اخیر
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۱۴۳ سوال
حل شده در بانک سوالات
۱۰ مسابقه
شرکت کرده
۴ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مسابقات

۱۴ مسابقه
۱۴۰۳۳ مسابقه
    کدکاپ ۸ - انتخابی ۵کدکاپ ۸ - انتخابی ۴کدکاپ ۸ - انتخابی ۳...