پروفایل mahdI hajibeygI

mahdI hajibeygI

دانش‌آموز ریاضی، دبیرستان دوره دوم انرژی اتمی تهران
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

انتشار این قسمت توسط کاربر غیرفعال شده است