پروفایل mahdI hajibeygI

mahdI hajibeygI

دانش‌آموز ریاضی، دبیرستان دوره دوم انرژی اتمی تهران
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۰ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۲ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۶ مسابقه

مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲)


Bisphone Challenge - Quera Connect 8


First Source Challenge - Quera Connect 9


بانک سوالات

۵۴۰ سوال حل شده
دانشگاهی۸۲ سوال
    اعداد اولتابع نماییمساحت محصوراول‌بینیکتابخانه...افتخارات

۳ مورد

باشگاه دانش پژوهان جوان

مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر
۱۳۹۷/۶/۲۴

APIO

مدال نقره المپیاد اسیا و اقیانوسیه
۱۳۹۸/۲/۲۴

باشگاه دانش پژوهان جوان

مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر
۱۳۹۸/۶/۲۴