پروفایل محمد امین هاشمی

محمد امین هاشمی

دانشجوی رشته ریاضیات و کاربردها، دانشگاه تهران
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
May
Mon
Wed
Fri
۳۸ سوال
حل شده در بانک سوالات
۱ مسابقه
شرکت کرده
۵ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۹ مسابقه

مسابقه شماره ۲۲


مسابقه شماره ۲۳ (سطح ۲)


Bisphone Challenge - Quera Connect 8


بانک سوالات

۴۹۵ سوال حل شده
مسابقه۳۲۷ سوال
    دزد و تمرکزصاف‌کنChaarshanbegaan at Cafebazaarاتاق فراراسم فامیل...گواهی‌ها و دوره‌های گذرانده شده

۲ گواهی
۱۳۹۷٫۱۱٫۳۰

افتخارات

۳ مورد

مجموعه مدارس سلام

سلام کاپ
۱۳۹۶٫۱۲٫۲۳

باشگاه دانش پژوهان جوان

دیپلم افتخار المپیاد کامپیوتر
۱۳۹۸٫۶٫۲۶

مجموعه مدارس سلام

سلام کاپ
۱۳۹۷٫۱۲٫۲۶