پروفایل امیرمحمد حسینی نسب

امیرمحمد حسینی نسب

تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
May
Mon
Wed
Fri
۷ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۱۲ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۱ مسابقه

Codecup 4 - Algorithm

بانک سوالات

۳۵۱ سوال حل شده
مسابقه۱۸۷ سوال
    دزد و تمرکزکوه عسلشنای گاویاسم فامیلمسیر عجیب...گواهی‌ها و دوره‌های گذرانده شده

۳ گواهی

مدرک C++

۱۳۹۵٫۵٫۲۳