پروفایل رادین جریره

رادین جریره

تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

پیش‌نمایش افتخارات در کوئرا

مسابقات برتر

خداحافظ ۱۴۰۰

امتیاز ۱۰.۱ در تکنولوژی Algorithm

مسابقه الگوریتمی شماره ۳۹

امتیاز ۹.۸ در تکنولوژی Algorithm

CodeCup 6 - Algorithm

امتیاز ۹.۲ در تکنولوژی Algorithm


کالج‌های برتر

در حال حاضر توسعه‌دهنده هیچ یک از دوره‌های کوئرا کالج را تمام نکرده است.

مهارت‌های فنی

در حال حاضر توسعه‌دهنده مهارت فنی وارد نکرده است.

مهارت‌های نرم

مدیریت تیم
تیم سازی
مهارت در ارائه
مسئولیت‌پذیری
اعتماد به نفس
مهارت حل مساله
رهبری
پشتکار

زبان‌ها

انگلیسی
فارسی
عربی