پروفایل ارشیا عطایی نایینی

ارشیا عطایی نایینی

کوئرا
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۱۶ سوال
حل شده در بانک سوالات
۰ مسابقه
شرکت کرده
۳ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۳ مسابقه

Codecup 4 - Algorithm


مسابقه روز برنامه نویس


تابستون چلنج ۲ (سطح ۱)

بانک سوالات

۲۱۸ سوال حل شده
دانشگاهی۲ سوال
    مساحت محصورگاز و گزل...افتخارات

۴ مورد

باشگاه دانش پژوهان جهان

مدال المپیاد کامپیوتر
۱۳۹۸/۸/۲۵

باشگاه APIO

مدال المپیاد آسیایی
۱۳۹۹/۳/۲۵

دانشگاه فردوسی

تیم سوم دانش آموزیی مسابقه فردوسی مشهد
۱۳۹۸/۱۱/۲۵