پروفایل سپهر رمضانی

سپهر رمضانی

مشهد

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

پیش‌نمایش افتخارات در کوئرا

مسابقات برتر

مسابقه الگوریتمی شماره ۳۹

امتیاز ۱۰.۵ در تکنولوژی Algorithm

CodeCup 6 - Algorithm

امتیاز ۱۰.۴ در تکنولوژی Algorithm

خداحافظ ۱۴۰۰

امتیاز ۱۰.۲ در تکنولوژی Algorithm


کالج‌های برتر

در حال حاضر توسعه‌دهنده هیچ یک از دوره‌های کوئرا کالج را تمام نکرده است.

مهارت‌های فنی

در حال حاضر توسعه‌دهنده مهارت فنی وارد نکرده است.

مهارت‌های نرم

در حال حاضر توسعه‌دهنده مهارت نرم وارد نکرده است.

زبان‌ها

در حال حاضر توسعه‌دهنده زبان وارد نکرده است.