پروفایل محمد حسینی

محمد حسینی

دانشجو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

جدول فعالیت‌های کوئرایی

انتخاب سال
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
شنبه
دوشنبه
چهارشنبه
جمعه
۶۱ سوال
حل شده در بانک سوالات
۴ مسابقه
شرکت کرده
۳ روز
فعالیت پیاپی در کوئرا

مشارکت در مسابقات

۸ مسابقه

کارآموزشو - Algorithm


تابستون چلنج


مسابقه روز برنامه نویس


بانک سوالات

۶۶۱ سوال حل شده
دانشگاهی۸۹ سوال
    کلاس کد!اعداد اولتابع نماییمساحت محصوراول‌بینی...افتخارات

۲ مورد

باشگاه دانش پژوهان جوان

مدال برنز المپیاد کامپیوتر
۱۳۹۸/۷/۲۴

باشگاه دانش پژوهان جوان

مدال نقره المپیاد کامپیوتر
۱۳۹۹/۷/۲۴