پروفایل علی‌پاشا منتصری

علی‌پاشا منتصری

دانشجو کامپیوتر شریف
تهران

درباره کاربر
فعالیت
تجربه‌ها

پیش‌نمایش افتخارات در کوئرا

مسابقات برتر

خداحافظ ۱۴۰۰

امتیاز ۱۰.۶ در تکنولوژی Algorithm

CodeCup 6 - Algorithm

امتیاز ۱۰.۶ در تکنولوژی Algorithm

مسابقه روز برنامه نویس

امتیاز ۱۰.۵ در تکنولوژی Algorithm


کالج‌های برتر

در حال حاضر توسعه‌دهنده هیچ یک از دوره‌های کوئرا کالج را تمام نکرده است.

مهارت‌های فنی

در حال حاضر توسعه‌دهنده مهارت فنی وارد نکرده است.

مهارت‌های نرم

در حال حاضر توسعه‌دهنده مهارت نرم وارد نکرده است.

زبان‌ها

فارسی
انگلیسی