نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه ElmoCPC
دانشگاه علم‌ و صنعت
۱۴۰۳/۲/۲۷ | ۰۹:۳۵
۱۰ سوال ۳۷۲ شرکت‌کننده
انتخابی ICPC
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۴۰۳/۲/۲۴ | ۱۷:۰۰
۰ سوال ۱ شرکت‌کننده
مسابقه VCPC
ولی عصر رفسنجان و باهنر کرمان
۱۴۰۳/۲/۷ | ۰۹:۰۰
۱۰ سوال ۸۰ شرکت‌کننده
الگوکاپ
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر امیرکبیر
۱۴۰۳/۱/۳۰ | ۱۷:۰۵
۷ سوال ۴۸۲ شرکت‌کننده
پروژه LevelUp راه‌اندازی سایت
Quera
۱۴۰۲/۷/۱۴ | ۰۰:۰۰
۱ سوال ۵۰ شرکت‌کننده
اولین مسابقه #C کوئرا با داوری جدید
Quera
۱۴۰۲/۷/۳ | ۱۶:۰۵
۴ سوال ۱۳۵ شرکت‌کننده
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۱۴۰۱ - آزمون نهایی سوم
Quera
۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۱۴:۰۰
۳ سوال ۱۴۹ شرکت‌کننده
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۱۴۰۱ - آزمون نهایی دوم
Quera
۱۴۰۲/۵/۱۹ | ۱۴:۰۰
۳ سوال ۱۴۱ شرکت‌کننده
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۱۴۰۱ - آزمون نهایی اول
Quera
۱۴۰۲/۵/۱۹ | ۱۴:۰۰
۳ سوال ۱۳۸ شرکت‌کننده
مسابقه آموزشی LevelUp الگوریتم
Quera
۱۴۰۲/۴/۳۰ | ۱۰:۰۵
۵ سوال ۱۳۷ شرکت‌کننده
۱۰ از ۱۶۳ مسابقه