نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
پروژه LevelUp راه‌اندازی سایت
Quera
۱۴۰۲/۷/۱۴ | ۰۰:۰۰
۱ سوال ۵۰ شرکت‌کننده
اولین مسابقه #C کوئرا با داوری جدید
Quera
۱۴۰۲/۷/۳ | ۱۶:۰۵
۴ سوال ۱۳۵ شرکت‌کننده
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۱۴۰۱ - آزمون نهایی سوم
Quera
۱۴۰۲/۵/۲۱ | ۱۴:۰۰
۳ سوال ۱۴۹ شرکت‌کننده
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۱۴۰۱ - آزمون نهایی دوم
Quera
۱۴۰۲/۵/۱۹ | ۱۴:۰۰
۳ سوال ۱۴۱ شرکت‌کننده
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۱۴۰۱ - آزمون نهایی اول
Quera
۱۴۰۲/۵/۱۹ | ۱۴:۰۰
۳ سوال ۱۳۸ شرکت‌کننده
مسابقه آموزشی LevelUp الگوریتم
Quera
۱۴۰۲/۴/۳۰ | ۱۰:۰۵
۵ سوال ۱۳۷ شرکت‌کننده
اولین مسابقه Kotlin کوئرا
Quera
۱۴۰۲/۴/۲۹ | ۱۰:۰۰
۴ سوال ۱۴۷ شرکت‌کننده
هفتمین مسابقه سمکد - مرحله انتخابی ۲.۵
دبیرستان علامه حلی ۳
۱۴۰۲/۴/۹ | ۱۸:۰۰
۱۱ سوال ۸۸ شرکت‌کننده
Ghaazzz Round 2023
Quera
۱۴۰۲/۳/۲۳ | ۰۹:۰۰
۴ سوال ۲۱۴ شرکت‌کننده
هفتمین مسابقه سمکد - مرحله 2
دبیرستان دوره اول علامه حلی ۳ تهران
۱۴۰۲/۲/۲۹ | ۱۶:۰۵
۴ سوال ۸۶ شرکت‌کننده
۱۰ از ۱۵۹ مسابقه