نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
آزمایشگاه سوال دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
زمین بازی Optimizer2022!
۶ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۲۳:۴۸
۳ ۲۸۷
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دانشگاه امیرکبیر با همکاری دیوار
مسابقه نوبهار (Backend) + جایزه و استخدام
۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ ۱ ۳۶۹
دانشگاه امیرکبیر با همکاری دیوار
مسابقه نوبهار (ماشین لرنینگ و دیتاساینس) + جایزه و استخدام
۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ ۸ ۳۷۴
دانشگاه امیرکبیر با همکاری دیوار
مسابقه نوبهار (الگوریتم و ریاضی) + جایزه و استخدام
۱۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ ۱۱ ۶۰۷
دانشگاه امیرکبیر
مسابقه بزرگ کدنویسی یلدا (+5 میلیون تومان جایزه)
۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ ۱۲ ۴۶۹
دانشگاه علم و صنعت
ElmoCPC
۱۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۵ ۹ ۴۹۹
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه چهارم ICPC پاییزه (+ ۳ میلیون تومان جایزه!)
۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۶ ۴۹۱
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه سوم ICPC پاییزه - سطح پیشرفته
۲۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۵ ۲۴۴
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه سوم ICPC پاییزه - سطح مقدماتی
۲۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۵ ۲۴۴
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه دوم ICPC پاییزه - سطح مقدماتی
۱۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۶ ۲۱۶
دانشگاه علم و صنعت
مسابقه دوم ICPC پاییزه - سطح پیشرفته
۱۴ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۵ ۶ ۲۱۶
۱۰ از ۱۰۷ مسابقه