نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
زمین بازی Optimizer2022!
آزمایشگاه سوال دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

در حال برگزاری

۳ سوال ۹۶۹ شرکت‌کننده
کدکاپ ۷ - گولنگ - دست‌گرمی
Quera
۱۴۰۱٫۷٫۱۱ | ۱۰:۰۰
۰ سوال ۲۹۷ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
کدکاپ ۷ - جاوا - دست‌گرمی
Quera
۱۴۰۱٫۷٫۱۲ | ۱۰:۰۰
۰ سوال ۳۳۳ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
کدکاپ ۷ - دیتا - دست‌گرمی
Quera
۱۴۰۱٫۷٫۱۳ | ۱۰:۰۰
۰ سوال ۵۸۳ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
کدکاپ ۷ - الگوریتم - دست‌گرمی
Quera
۱۴۰۱٫۷٫۱۴ | ۱۰:۰۰
۰ سوال ۴۷۳ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۱۳۹۹ - آزمون‌های نهایی
Quera
۱۴۰۱٫۶٫۸ | ۲۰:۰۰
۹ سوال ۵۵ شرکت‌کننده
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۱۴۰۰ - آزمون‌های نهایی
Quera
۱۴۰۱٫۶٫۸ | ۲۰:۰۰
۹ سوال ۹۹ شرکت‌کننده
اولین مسابقه React Native کوئرا
Quera
۱۴۰۱٫۵٫۲۰ | ۱۰:۰۰
۴ سوال ۲۳۷ شرکت‌کننده
Optimizer2022! - گزارش نهایی
آزمایشگاه سوال دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۰۱٫۵٫۱۴ | ۰۳:۰۰
۱ سوال ۳۶ شرکت‌کننده
Optimizer2022! مرحله چهارم
آزمایشگاه سوال دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۰۱٫۵٫۱۱ | ۱۰:۰۰
۴ سوال ۳۶ شرکت‌کننده
Optimizer2022! مرحله سوم
آزمایشگاه سوال دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۰۱٫۵٫۷ | ۱۰:۰۰
۴ سوال ۳۶ شرکت‌کننده
Optimizer2022! مرحله دوم
آزمایشگاه سوال دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۰۱٫۵٫۴ | ۱۰:۰۰
۴ سوال ۳۶ شرکت‌کننده
Optimizer2022! مرحله اول
آزمایشگاه سوال دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
۱۴۰۱٫۵٫۱ | ۱۰:۰۰
۴ سوال ۳۵ شرکت‌کننده
حلی‌کد - رده ب
علامه حلی ۱۰
۱۴۰۱٫۴٫۱۵ | ۰۹:۲۰
۸ سوال ۴۱ شرکت‌کننده
حلی‌کد - رده الف
علامه حلی ۱۰
۱۴۰۱٫۴٫۱۵ | ۰۹:۲۰
۵ سوال ۳۴ شرکت‌کننده
۱۰ از ۱۱۷ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ علی شاه علی ۲۴۶۸ امتیاز
۲ علی صفری ۲۴۵۱ امتیاز
۳ Mike ۲۴۰۲ امتیاز
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳ امتیاز
۵ شایان پردیس ۲۳۳۲ امتیاز
۶ شایان چشم جهان ۲۳۳۰ امتیاز
۷ امیررضا پوراخوان ۲۲۳۴ امتیاز
۸ محمد صانعیان ۲۲۳۲ امتیاز
۹ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸ امتیاز
۱۰ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶ امتیاز
رتبه‌بندی کامل