نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
کدکاپ ۸ - انتخابی ۴
Quera
۱۴۰۳/۲/۷ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۳۸۷۵ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
کدکاپ ۸ - انتخابی ۵
Quera
۱۴۰۳/۲/۲۸ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۳۸۷۵ شرکت‌کننده ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
کدکاپ ۸ - انتخابی ۳
Quera
۱۴۰۳/۱/۱۷ | ۱۹:۳۵
۶ سوال ۳۸۱۰ شرکت‌کننده
کدکاپ ۸ - انتخابی ۲ (خداحافظ ۱۴۰۲)
Quera
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۹:۳۵
۶ سوال ۳۴۵۴ شرکت‌کننده
مسابقه نهایی هکاتون LLM - روز اول
Quera
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰۹:۰۵
۵ سوال ۹۶ شرکت‌کننده
کدکاپ ۸ - انتخابی ۱
Quera
۱۴۰۲/۱۲/۴ | ۱۹:۳۵
۶ سوال ۲۷۳۹ شرکت‌کننده
کدکاپ ۸ - دست‌گرمی
Quera
۱۴۰۲/۱۲/۱ | ۱۹:۳۵
۵ سوال ۲۵۳۲ شرکت‌کننده
ورودی بوت‌کمپ کوئرا: مسیرهای α
Quera
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۹:۳۵
۱۰ سوال ۱۲۲۸ شرکت‌کننده
ورودی بوت‌کمپ کوئرا: مسیرهای AI Δ و Django Δ
Quera
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۷:۰۵
۵ سوال ۹۷۲ شرکت‌کننده
ورودی بوت‌کمپ کوئرا: مسیر Golang Δ
Quera
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۷:۰۵
۵ سوال ۳۱۳ شرکت‌کننده
ورودی بوت‌کمپ کوئرا: مسیر Cyber Security Δ
Quera
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۴:۱۰
۶ سوال ۴۰۷ شرکت‌کننده
ورودی بوت‌کمپ کوئرا: مسیر React Δ
Quera
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۱:۰۵
۵ سوال ۴۵۷ شرکت‌کننده
۱۰ از ۳۱۱ مسابقه