نام مسابقه زمان تا شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
نام مسابقه زمان شروع مدت مسابقه #سؤالات #شرکت‌کنندگان
مسابقه الگوریتمی تابستون چلنج
Quera
۱۴۰۲/۶/۱۰ | ۱۶:۰۵
۷ سوال ۲۷۲۷ شرکت‌کننده
مسابقه کریپتوکد (Python/Django)
صرافی ارزدیجیتال تبدیل
۱۴۰۲/۵/۱۳ | ۱۶:۰۵
۵ سوال ۹۶۶ شرکت‌کننده
مسابقه الگوریتمی پردیس‌کد
Quera
۱۴۰۲/۴/۹ | ۱۶:۰۵
۶ سوال ۱۴۵۸ شرکت‌کننده
مسابقه بله - مرحله دوم (Android)
بله
۱۴۰۲/۳/۵ | ۱۵:۰۵
۳ سوال ۲۵۷۳ شرکت‌کننده
مسابقه بله - مرحله دوم (Front-End)
بله
۱۴۰۲/۳/۵ | ۱۵:۰۵
۳ سوال ۲۵۷۵ شرکت‌کننده
مسابقه بله - مرحله دوم (Back-End)
بله
۱۴۰۲/۳/۵ | ۱۵:۰۵
۳ سوال ۲۵۷۷ شرکت‌کننده
مسابقه بله - مرحله اول (Algorithm)
بله
۱۴۰۲/۳/۵ | ۱۰:۰۵
۶ سوال ۲۵۷۴ شرکت‌کننده
مسابقه کداستار Software Engineering
مهیمن
۱۴۰۲/۲/۲۹ | ۱۵:۰۵
۵ سوال ۱۱۲۹ شرکت‌کننده
مسابقه کداستار Front-End
مهیمن
۱۴۰۲/۲/۲۸ | ۱۵:۰۵
۵ سوال ۱۱۲۶ شرکت‌کننده
مسابقه هم‌کد Golang
همکاران سیستم
۱۴۰۲/۲/۲۲ | ۱۶:۰۵
۵ سوال ۵۶۱ شرکت‌کننده
۱۰ از ۲۹۵ مسابقه
رتبه نام امتیاز
۱ علی شاه علی ۲۴۶۸ امتیاز
۲ علی صفری ۲۴۵۱ امتیاز
۳ Mike ۲۴۰۲ امتیاز
۴ ابوالفضل سلطانی ۲۳۳۳ امتیاز
۵ شایان پردیس ۲۳۳۲ امتیاز
۶ شایان چشم جهان ۲۳۳۰ امتیاز
۷ امیررضا پوراخوان ۲۲۳۴ امتیاز
۸ محمد صانعیان ۲۲۳۲ امتیاز
۹ علی‌پاشا منتصری ۲۲۰۸ امتیاز
۱۰ Mehrdad Saberi ۲۱۹۶ امتیاز
رتبه‌بندی کامل