نام مسابقه زمان تا شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
ستون
آزمون ورودی سامرکمپ ستون(مرحله اول)
۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۵
۰ ۲۵۸۲ ثبت‌نام در رویداد
ستون
آزمون ورودی سامرکمپ ستون(مرحله دوم)
۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
۱ ۲۵۸۲ ثبت‌نام در رویداد
Quera
مسابقه الگوریتمی شماره ۴۲ (آموزشی)
۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
۵ ۲۳۱ ثبت‌نام در رویداد
Quera
مسابقه پیاده‌سازی کارآموزشو
۱۳ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۵
۶ ۴۶۹ ثبت‌نام در رویداد
Quera
مسابقه الگوریتمی شماره ۴۳
۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
۷ ۱۶۹ ثبت‌نام در رویداد
نام مسابقه زمان شروع زمان مسابقه #سوالات #شرکت‌کنندگان
Quera
کدکاپ ۳، انتخابی
۱۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۷ ۱۷۷۰
Quera
کدکاپ ۳، مقدماتی
۱۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۰۰ ۷ ۱۴۲۰
Quera
کدکاپ ۳، دست‌گرمی
۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۱۰ ۱۰۹۲
Quera
Front-end Challenge
۱۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۳ ۱۲۴
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون نهایی سوم
۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۹۰
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون نهایی دوم
۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۷۶
کمیته‌ی ملی المپیاد کامپیوتر ایران
دوره تابستانی المپیاد کامپیوتر ۹۵ - آزمون نهایی اول
۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۷۵
Quera
مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۱)
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰ ۵ ۵۳
Quera
مسابقه شماره ۲۱ (سطح ۲)
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰ ۵ ۱۹۳
Quera
مسابقه المپیادی ۱
۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۰ ۳ ۱۱۳
۱۰ از ۲۶۰ مسابقه